Klinikken


Dansk Fodklinik er din garanti for en professionel behandling.

Garanti for at vi:
 • Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse
 • En del af sundhedsvæsen med journalpligt
 • Uddannet til at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje
 • Fremstilling af individuelle fodindlæg
 • Behandling af nedgroede negle ved bøjlebehandling
 • Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden
 • Vejleder i fodøvelser til forebyggelse og bevægelse af fodens funktioner
 • Vejleder i valg af sko
 • Er uddannet i diabetes og gigtrelaterede fodproblemer
 • Er underlagt styrelsen for patientsikkerhed
 • Er omfattet af kollektiv erhvervsansvarsforsikring
 • Er medlem af Danske fodterapeuter og deres efteruddannelses program